MRS 37 Dugoročna rezervisanja MRevS 315.28(e)

MRS 37.39Troškovi rezervisanja MRevS 315.28(e)

Procjena je nerijetko subjektivnog karaktera te zahtjeva od procjenitelja da subjektivnim uvidom, na objektivan način, iskaže činjenično stanje onoga što je predmet procjene.

MRevS 315. 28(e)

MRevS 315. 28(e)

MRevS 315 - Međunarodni revizijski standard 315 - Prepoznavanje i procjena rizika značajnih pogrešnih prikazivanja kroz sticanje razumijevanja subjekta i njegovog okruženja.

28(e) - stepen subjektivnosti pri mjerenju finansijskih informacija povezanih s rizikom, naročito kod onih mjerenja koja uključuju širok raspon mjerenja neizvjesnosti npr. troškovi rezervisanja u garantnom roku.

MRS 37. 39

MRS 37. 39

MRS 37 - Međunarodni računovodstveni standard 37 - Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina.

39 - Neizvjesnosti povezane sa iznosom koji treba priznati kao rezerviranje rješavaju se na različite načine, zavisno od okolnosti. Kada rezerviranje koje je predmet mjerenja obuhvata veliki broj stavki, obaveza se procjenjuje ponderiranjem svih mogućih ishoda njihovim vjerovatnoćama. Ova statistička metoda naziva se "očekivana vrijednost". Prema tome, rezerviranje će biti različito zavisno od toga da li je vjerovatnoća gubitka nekog iznosa, na primjer, 60% ili 90%. Kada postoji veliki raspon mogućih ishoda i kada je svaki ishod jednako vjerovatan kao i bilo koji drugi, koristi se srednja vrijednost svih ishoda iz tog raspona.

Koji suključnineophodninezaobilaznikoraci procjene?

01

Prikupljanje podataka (data collection)

Jedan od ključnih koraka prilikom procjene odnosi se na upitnik. Upitnik kreira procjenitelj nakon sticanja razumjevanja subjektove djelatnosti, okruženja i načina poslovanja. U našem primjeru društvo se bavi prodajom gotovih proizvoda - računara (PC) koji podliježu garancijama. Upitnik se ispunjava od strane kvalifikovanog tehničkog osoblja te predstavlja ocjenu učestalosti kvarova na komponentama računara u periodu od 2016. - 2018. godine.

Konfiguracijske
komponente
računara
Učešće (%)
u ukupnim kvarovima
Učešće (%) u otklonu
kvara upotrebom komponente
iz skladišta neispravnih računara
Učešće (%) u otklonu kvara
putem nove komponente računara
Prosječna cijena koštanja
popravke na navedenoj komponenti (raspon)
Matična ploča
10%
-
100%
95,00 BAM (70,00 - 120,00 BAM)
Radna memorija
10%
-
100%
75,00 BAM (50,00 - 100,00 BAM)
Grafička kartica
20%
-
100%
445,00 BAM (90,00 - 800,00 BAM)
Uređaj za pohranu podataka
35%
-
100%
125,00 BAM (50,00 - 200,00 BAM)
Napajanje
25%
0,05%
99,95%
115,00 BAM (30,00 - 200,00 BAM)

Koji je raspon cijene500,00 - 1.300,00 BAMkoštanja računara?

Prosječna cijena 900,00 BAMkoštanja računara?

Garantni rok24 mjesecaza računar?

Prosječan trošak kvara na računaru od 900,00 BAM iznosi

176,67 BAM

"Očekivana vrijednost" MRS 37.39

Očekivana novčana vrijednost = Vjerovatnoća * Uticaj (Expected Monetary Value = Probabilty * Impact) - Statistička teorija odlučivanja

Prosječan trošak kvara na računaru korigovan za ocjenu kvaliteta :

((10%*(100%*95))+(10%*(100%*75))+...+(25%*(99,95%*115)))*98,98%

Garancija na kvalitet

Koliko u postotku možete da garantujete u kvalitet računara stvorenog kao gotov proizvod? 98,98%

Šef servisnog odjela

02

Usklađivanje sa Zakonom

Utvrđivanje iznosa ukupnih troškova rezervisanja na gotovim proizvodima - računar i konfiguracijskim komponentama na čiju se zamjenu daje garancija čak i u slučaju kada društvo nije proizvođač računara (izuzeće brend HP,IBM itd.)

Zakon o porezu na dobit FBiH Član 13. Stav(3)

Zakon o porezu na dobit FBiH Član 13. Stav(3)

Rezerviranja koja se formiraju za buduće troškove u garantnim rokovima priznaju se najviše do 4% godišnjeg prometa poreznog obveznika koji se odnosi na proizvode za koje se daje garancija u poreznom periodu. Ako rezerva prelazi dopušteni iznos, za tu razliku povećava se porezna osnovica u tom poreznom periodu.

Opis stavke
2016. godina
2017. godina
2018. godina
Prosjek 2016.-2018. godina
Godišnji promet gotovih proizvoda pod garancijom (BAM)
424.580,00
534.930,00
405.966,00
455.158,67
Ostvareni trošak garancija gotov proizvod (BAM)
1.922,94
1.944,64
3.482,83
2.450,14

Porezno priznata rezervacija (4%)

18.206,35 BAM

Porezno priznata rezervacija u skladu sa zakonom o porezu na dobit FBiH Član 13. Stav 3 - (4%) obračunata na prosječan godišnji promet gotovih proizvoda - računara (2016.-2018.)

(455.158,67 * 4%)

0
Prodatih računara

Prosječan broj prodatih jedinica računara (900,00 BAM) shodno prosječnom godišnjem prometu (2016.-2018. godine) - (455.158,67 / 900,00)

Rizik ostvarenja troška

Rizik ostvarenja troška shodno prosječnoj vrijednosti ostvarenog troška (2016-2018.godine) i  porezno priznatoj rezervaciji od (4%)
(2.450,14 / 18.206,35)

Ukupna vrijednost prosječnog troška kvara na računaru (506 kom)

89.345,15 BAM

Ukupna vrijednost prosječnog troška kvara na računaru korigovanog za kvalitet (176,67 BAM) shodno prosječnom broju prodatih jedinica ( 505,73 kom)

(505,73 * 176,67)

Dugoročna rezervacija (24 mjeseca)

12.023,72 BAM

MRS 37. Dugoročna rezervacija

Rezervacija na gotovim proizvodima iznosi 12.023,72 BAM za 24 mjeseca, društvo pruža garanciju i na zamjenu konfiguracijske komponente gotovog proizvoda - računara i u slučaju kada društvo nije proizvođač računara; sa izuzetkom onih koji se prodaju kao brend npr. HP, IBM i sl.

Rizik ostvarenja troška (13%)*(89.345,15)

U prilog tome ide i činjenica, naglašena u servisu, koja kaže da često popravak kvara na jednom od starijih modela računara, u odnosu na brzinu napredovanja tehnologije, može koštati i do 550,00 BAM. Radi se o modelima koji mogu imati i do četiri uvezane konfiguracijske komponente koje prilikom kvara moraju biti zamjenjene kako bi se kvar potpuno otklonio

Dijana Glibanović, oir
03

Pošaljite Upit

Ukoliko ste zainteresovani za BESPLATNU excel verziju navedenog postupka kao i savjetovanje iz oblasti rezervacije troškova na ime "robe u garantnom roku" pošaljite upit.

"Dugoročna rezervisanja" naučni rad objavljen u naučno-stručnom časopisu "Poslovni konsultant" Juni 2019. godina (EBSCO host & Business Source Corporate SC Data Base)

Autori:
Dr.sc. Jozo Piljić, oec.
BA.Sc Dijana Glibanović, oec

Društvo za reviziju AGM 2010 d.o.o.

Računovodstvo: +387 61 260 945
Revizija: +387 61 150 866
Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Image