PRIMJER kreditnih uslova nekog društva može biti izražen kao "4/10, neto 30". Termin "4/10" znači da kupac stiče 4% popusta ( kasa-skonto k-5692) ako plati dug u toku diskontnog perioda od 10 dana, u suprotnom plaća cijelokupan iznos dugovanja u intervalu od 30 dana tj."neto 30". 

Treba napomenuti da se prosječno vrijeme naplate potraživanja od kupaca može raditi i na polugodišnjem kao i na kvartalnom nivou, pa bi broj dana u predhodnom obrascu odgovarao vremenskom periodu za koji se isto računa tj. polugodištu (180 dana) ili kvaralu (90 dana).

Neto godišnja prodaja na kredit ( Net Credit Sale) predstavlja bruto godišnju prodaju na kredit umanjenu za vrijednost vraćenih proizvoda i naknadno odobren rabat kupcima ( Naknadno odobreni rabati po osnovu prodaje k-5793 ).

Treba istaknuti razliku između konta - 5692 (Kasa skonto odobrena kupcima) i konta - 5793 (Naknadno odobreni rabati po osnovu prodaje), a to je da se k-5692 (Kasa skonto odobrena kupcima) odnosi na rabat koji se daje po osnovu plaćanja u diskontom periodu koji je naznačen u kreditnim uslovima dok se k-5793 (Naknadno odobreni rabati po osnovu prodaje) odnosi na naknadno odobren popust po osnovu prodaje koji može da se odnosi na ugovorom utvrđene popuste po osnovu obima prodaje ili pak plasiranja proizvoda dobavljača na tržište kupca.

Nakon postavljanja hipoteza, svodimo dva mala zavisna uzorka na razliku između njih te izračunavamo, aritmetičku sredinu, standardnu devijaciju razlike kada varijansa nije poznata, utvrđujemo stepen slobode, te najzad, t i p vrijednost a sve to u cilju prihvatanja tj. odbacivanja nulte hipoteze.

S druge strane, nulta hipoteza (H0):μ12≤μ0 znači da nema razlike između prosječnog vremena oporavka pacijenata prije i posle uzimanja lijeka te da u slučaju da ona ipak postoji krače (manje) je vrijeme oporavka nakon što su pacijenti tretirani lijekom.

(Da li postoji dovoljno dokaza koji upućuju na to da je prosječno vrijeme oporavka veće (duže) nakon uzimanja lijeka nego što je to bilo u prvom valu epidemije kad se pacijent nije tretirao lijekom (nivo značajnosti α=0,05)?

H0: S druge strane, nulta hipoteza H012≤μ0 znači da nema razlike između prosječnog vremena oporavka pacijenata prije i posle uzimanja lijeka, te da u slučaju da ona ipak postoji, kraće (manje) je vrijeme oporavka nakon što su pacijenti tretirani lijekom.HA: Da li postoji dovoljno dokaza koji upućuju na to da je prosječno vrijeme oporavka veće (duže) nakon uzimanja lijeka nego što je to bilo u prvom valu epidemije kad se pacijent nije tretirao lijekom (nivo značajnosti α=0,05)?

 odlučivanja 

Nakon postavljanja hipoteza, svodimo dva mala zavisna uzorka na razliku između njih te izračunavamo, aritmetičku sredinu, standardnu devijaciju razlike, kada varijansa nije poznata, utvrđujemo stepen slobode, te najzad, t i p vrijednost a sve to u cilju prihvatanja tj. odbacivanja nulte hipoteze.


Odbaciti H0 ako je "realizovano" = (xsr - µ0)/(s/(√n)) > tn-1,α tj. p"realizovano" < 0,05 (nivo značajnosti α)

Aritmetička sredina računa se prema sljedećem obrascu:


xsr = (x1+x2+x3+...+xn) / n


Aritmetička sredina (xsr) u našem konkretnom slučaju iznosi xsr= 0,12.

Standardna devijacija uzorka (sˆ')  računa se po sljedećem obrascu:

 sˆ' = √(((x1+xsr)+(x2+xsr)+ ...+ (xn+xsr)2) / (n-1))

 Standardna devijacija uzorka (sˆ') u našem konkretnom primjeru iznosi  sˆ' = 4,13.

Kada poznajemo standardnu devijaciju uzorka i aritmetičku sredinu istog možemo pristupiti testiranju hipoteze koja će se u našem konkretnom slučaju zasnivati na primjeni Studentovog t-testa za dva mala zavisna uzorka i to prema slijedećem obrascu:

trealizovano = xsr / (sˆ' / √((n))

Nakon primjene predhodnog obrasca ustanovili smo da je trealizovano = 2,156.

Primjenom funkcije TDIST u excelu koja sadrži integrisane tablice Studentove t - distribucije ustanovili smo da je prealizovano jednako 0,449

Prihvata se H0 ; obzirom da je prealizovano > pα  (0,449 > 0,05) te trealizovano < tn-1,α ; gdje kroz tablice Studentove t - distribucije pronalazimo vrijednost tn-1,α  (stepen slobode označen izrazom  "n-1 = v" ) tj. trealizovano < t19; 0,05  (0,449< 1,729)

Zaključakprihvata se H0 (nulta hipoteza) tj. kraće je vrijeme oporavka nakon što su pacijenti tretirani lijekom, za ovu konstataciju imamo prilično čvrste dokaze jer je nivo značajnosti  prealizovano = 0,449 što je u odnosu na pα = 0,05 znatna razlika.

Image