Zašto odabrati Društvo za reviziju "AGM 2010" d.o.o. Tuzla

Neporecivi set usluga koji se ne odbija

KVALITET

"Kvalitet nikada nije slučajnost; on je rezultat visokih ciljeva, iskrenog nastojanja, pametnog usmjeravanja i vještog sprovođenja. Kvalitet znači mudar izbor među mnogim mogućnostima."

STRUČNOST

"Vrijednost stručnog mišljenja je u obrnutoj srazmjeri sa brojem rečenica koje su svi razumjeli."

DOSTUPNOST

"Uspjeh je jednostavan kada imate potporu pravog tima. Uradite pravu stvar, na pravi način i u pravo vrijeme; na usluzi smo Vam 24/7."

TEMELJITOST

"Nije bitno šta radite,već kako to radite. Sitni detalji su od vitalnog značaja. Male stvari čine da se velike stvari dešavaju."

PRAVOVREMENOST

"Vrijeme je novac koji imaš u svom životu. To je jedini novac koji imaš i samo ti odlučuješ kako ćeš ga potrošiti. Budi pažljiv i ne dopusti da ga drugi troše umjesto tebe."

SAVJET

"Najbolje savjete daje iskustvo. Mnogi prime savjet a samo mudri ga iskoriste."

Image

Ukratko o nama

"Davna 2010. godina, osnivačka zamisao proistekla iz konstatacije da plaćanje poreza boli, međutim još više boli kada ne morate plaćati poreze. Jeste, Društvo za reviziju "AGM 2010" doo Tuzla nastao je kao rezultat klasičnog planiranja poreza, što nikako ne znači njegovo izbjegavanje nego potpunu optimizaciju istog. 
Optimizacija poreskih opterećenja dovela nas je na prag prve decenije našeg postojanja a tu nebismo bili bez Vas.

Hvala Vam."
Zinka Arapčić, Fuad Glibanović, Esad Morankić, Tim "AGM 2010" d.o.o. Tuzla, Osnivači

Poslovni partneri O nama

Naša misija Vaše je zadovoljstvo. Izjave naših klijenata.

Grgaprom
IZBH
Ingram
Genelec
Spin
Bemis

Upoznajte naš Tim. Tu smo zbog Vas.

Image
Image
Image

Usluge

Društvo za reviziju AGM 2010 d.o.o. Tuzla pruža set usluga revizije finansijskih izvještaja, računovodstva kao i usluga poreskog savjetovanja.

Prema važećem Zakonu o računovodstvu i reviziji u FBIH, Revizija finansijskih izvještaja je ispitivanje finansijskih izvještaja radi davanja mišljenja o tome da li oni objektivno i istinito, po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuju stanje imovine, kapitala i obaveza, rezultate poslovanja, tokove gotovine i promjene na kapitalu, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Po definiciji, računovodstvo predstavlja skup međusobno povezanih i sinhronizovanih - usklađenih naučnih metoda putem kojih se obezbjeđuje evidentiranje određenih poslovnih događaja, analiza i kontrola tih događaja, planiranje ekonomskih događaja i njihovih budućih efekata, kao i informisanje upravljačkih i rukovodećih struktura o ekonomskim tokovima u domenu računovodstvenih informacija. Prema tome, računovodstvo osim knjigovodstva obuhvata i računovodstvenu analizu i planiranje. 

Završni produkt knjigovodstva su finansijski izvještaji koji se sastavljaju u skladu sa međunarodnim ili nacionalnim standardima.

Uspješno poslovanje podrazumijeva uspješno upravljanje poreznim rizicima i izdacima posebno u okruženju u kojem je porezna opterećenost visoka i često neodređena. U takvim uslovima značajan segment poslovanja je upravljanje poreznim obavezama. Uspješno upravljanje porezima ne zavisi isključivo od sposobnosti upravljačkog i  drugog osoblja  privrednog društva, nego  i o posvećenosti kontinuiranom praćenju izmjena i dopuna propisa koji regulišu poreznu oblast, kao i tumačenja propisa od strane ministarstava.

Naš cilj u upravljanju Vašim poreznim rizicima nije samo izbjegavanje eventualnih sankcija, nego iznalaženje rješenja kako bi Vaši izdaci za izmirenje poreznih obaveza bili minimizirani, a ipak u svemu usklađeni za zahtjevima zakonodavca.
usluge.jpg
Često postavljanja pitanja (FAQ)
Pitanje 1: Volonterski rad koji se obavlja uz određenu naknadu je nedefinisan i nejasno je koju specifikaciju popuniti u ovom slučaju? Da li je to obrazac AUG-1031?

Odgovor 1: Volonteri ne zasnivaju radni odnos, već sklapaju ugovor o volonterskom radu tj. o radu bez naknade.  Propisano je da se za PIO uplaćuje iznos od 22,00 BAM. Poslodavac  nadležnoj službi za zapošljavanje uplaćuje 35% od najniže plaće za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti dok na teret službe za zapošljavanje pada uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje

Godine iskustva
0
Odrađenih projekata
0
Zadovoljnih klijenata
0
Ispijenih kafa
0

Revizija finansijskih izvještaja

Brz i efikasan način, zatražite online ponudu.

Lokacija

Pošaljite upit

Adresa

TC Slatina 9 L1, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Email Adresa

info@agm2010.ba

Kontakt telefon

Računovodstvo: +387 61 260 945
Revizija: +387 61 150 866
Image